Svarthätta
Blackcap
(Sylvia atricapilla)

Brunnsberg Varberg 2007-06-01

 

                                                                                                                      ©Foto Annika Byskata