Svarthätta
Blackcap(Sylvia atricapilla)

Getteröns Naturreservat 2012-05-01

                                                                                                                                                                                      ©Foto Annika Byskata

Sida 2