Strandskata
Oystercatcher (Haematopus ostralegus)

 

Bua hamn 2007-03-17

 

Foto Annika Byskata