Spillkråka
Black Woodpecker (Dryocopus martius)


Mariefred Södermanland 2008-05-03

                                                                                                                                                             ©Foto Annika Byskata