Sparvhök
Sparrowhawk (Accipiter nisus)

Getteröns Naturresevat Varberg 2013-08-25

                                                                                                                                                                                ©Foto Annika Byskata
Sida 2