Skärfläcka
Avocet (Recurvirostra avosetta)

 

Getterön Varberg 2008-04-13

                                                                                                                      ©Foto Annika Byskata