Sibirisk järnsparv
Sibirian accentor (Prunella montanella)

Degerhamn/Albrunna  2016-10-16/20

Individen vid Degerhamn

Individen vid Albrunna

                                                                                                                                                                                   © Foto Annika Byskata