Rödstrupig piplärka
Red throated pipit (Anthus cervinus)
 

Björkängs havsbad Varberg 2014-09-21

                                                                                                                                                                                 ©Foto Annika Byskata