Dokumentations
         Foto
Tornfalk
Ismås
Brunsångare
Svarthuvad mås
Gulhämpling
Större beckasinsnäppa
Nilgås
Cettisångare
Blåkråka