Orkanen Gudrun!
The Hurricane Gudrun!
 

Galtabäck Varberg

Järnvirke Varberg

Dagsås Varberg

Högryd Varberg

Hiaklitten Varberg

Stegared Varberg

                                                                        ©Foto Annika Byskata och Karl-David Arvidsson