Orkanen Gudrun!
The Hurricane Gudrun!

Varberg 2005-01-08
 

Marinan Getterön Varberg

 Dagen efter!  Getterön Varberg 2005-01-09

Södra fästningshörnan Varberg

Galtabäck Varberg

Sidan 2

                                                                        ©Foto Annika Byskata och Karl-David Arvidsson