Hedpiplärka
Buff-Bellied Pipit (Anthus rubescens rubescens)


Årnäshalvöns Naturreservat Varberg 2009-01-17

                                                                                                                                                            ©Foto Annika Byskata
Sida 2