Fjärilar

Sälgskimmerfjäril Purple Emperor (Apatura iris)
Aspfjäril Poplar Admiral   Limenitis populi
Påfågelöga Peacock (Inachis io)
Eldsnabbvinge Brown Hairstreak (Thecla betulae)
Rödgul höfjäril Clouded Yellow (Colias croceus)
Liten borstspinnare (Setina roscida)
Silverstreckad pärlemorfjäril
Bredbrämad bastardsvärmare
Mindre tåtelsmygare
Nässelfjäril
Sexfläckig bastardsvärmare
Rödfläckig blåvinge
Kartfjäril
Kvickgräsfjäril
 
Tillbaka  <