Fläckdrillsnäppa
Spotted sandpiper (Actitis macularis)

Östra Hammaren Skåne 2015-03-14

                                                                                                                                                                              ©Foto Annika Byskata