Dokumentations-Video
         Fåglar/Natur

   

Stäpphök Pallid harrier (Circus macrourus)
Småtrapp Little bustard Tetrax tetrax
Fläckdrillsnäppa Spotted sandpiper (Actitis macularis)
Berguv Eagle owl Bubo bubo
Rödstrupig piplärka Red throated pipit (Anthus cervinus)
 Crested Lark  (Galerida cristata)
Gulhämpling Serin (Serinus serinus)
Mindre skrikörn Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina
Brunglada Black Kite (Milvus migrans)
Rödglada Red kite (Milvus milvus)
Snösiska Arctic Redpoll (Carduelis hornemanni)
Lappuggla Great Grey Owl  (Strix nebulosa)
Mindre lira Manx Shearwater (Puffinus puffinus)
Klykstjärtad stormsvala Leach's Storm petrel (Oceanodroma leucorhoa)
Bredstjärtad labb Pomarine Skua (Stercorarius pomarina)
Vitvingad trut Iceland Gull (Larus glaucoides)
Hökuggla Hawk Owl (Surnia ulula)
 Gulbrynad sparv Yellow-Browed Bunting (Emberiza chrysophrys)
Svarthakad buskskvätta Stonechat (Saxicola torquatus)
Pärluggla Boreal Owl (Aegolius funereus)
Sparvuggla
Stäpphök Pallid Harrier (Circus macrourus)
Gråhäger Grey Heron (Ardea cinerea)
Praktejder
Rödhalsad gås Red breasted goose  (Branta ruficollis)
Snösparv Snow Bunting (Plectrophenax nivalis)
 Svartvit flugsnappare Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)
Småsnäppa Little stint (Calidris minuta)
Blåhake Bluethroat (Luscinia svecica)
Havsörn (Haliaeetus albicilla
Törnskata (Lanius collurio)
Brun glada (Milvus migrans)
Mindre flugsnappare (ficedula parva)
Skedstork (Platalea leucorodia)
Rödvingad vadarsvala
Häcksparv
Trädlärka
Rödbena
Fågelliv vid kanalen Getterön
Varfågel
Bergstaigasångare
Större piplärka
Taigatrast
Skärsnäppa
Ugglor runt Varberg/Owls
Pungmes
Grönsiska
Större korsnäbb
Vittrut
Rödstrupig sångare
Vit stork
Forsärla
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Fjällvråk
Tärnmås
Brednäbbad simsnäppa, Fjällpipare
Sädesärla
Svarthakedopping
Näktergal
Stare
Vadare (charadriiformes)
Augustiskymning vid gömslet!
Steglits
Större skrikörn
Mindre hackspett
Stekkenjokk
Nordsångare
Blåstjärt
Ökenvarfågel
Gransångare
Brandkronad kungsfågel
Rödspov
Sävsångare
Gulhämpling
Tofslärka
Storlabb
Höksångare
Blåkråka Roller (Coracias garrulus)
Cettisångare
Iberisk gransångare