Bivråk
Honey Buzzard (Pernis apivorus)

Hörningsmossen Öland 2008-05-23
Dokumentation av en mycket vacker hanne! Ögonblicksfoto!!

                                                                                                                      ©Foto Annika Byskat