Artlista Foto
 
 
Alfågel
 
Alförrädare
 

Alkekung

 

Alpkaja

 

Amerikansk bläsand

 

Amurfalk

 

Azurmes

 
 
Bergand
 
 
Berglärka
 
 
 

Biätare

 

Bivråk

 
 

Blek tornseglare

 
 

Blåkråka      

 

Blå kärrhök

 
 

Blåstjärt

 
Bläsand
 
Bläsgås  
 

Brandkr. kungsf.

 

Bredn. simsnäppa

 

Bredstj. labb

 
Bronsibis
 
 

Brun kärrhök

 
Brunsiska
 

Brunsångare

 
Brushane
 

Bruntrast

 
 

Busksångare

 
Bändelkorsnäbb
 
Cettisångare                       
Citronärla
 

Dammsnäppa

 
 
 

Dubbelbeckasin

 

Dubbeltrast

 
 
Dvärgbeckasin
 
Dvärglärka
 

Dvärgmås

 

Dvärgsnögås

 
 

Dvärgspov

 
 

Eksångare

 
 
Entita
 

Fasan

 
Fiskgjuse
 
 

Fisktärna

 

Fjällabb

 

Fjällpipare

 
 
 

Fjälluggla

 

Flodsångare

 

Fläckdrillsn.

 

Forsärla

 

Forsrödstjärt

 
 
 
Gravand
 
Grå flugsn.
 
Grå lira
 
 
Gråhakedopping
 
Gråhäger
 
Gråsiska
 
Gråsparv
 
 
Gräsand
 
Gräshoppsångare
 
 
Grönfink
 
Gröngöling
 
Grönsiska
 

Grönsångare

 

Gulhämpling

 
Gulsparv
 
 
 

Gök

 

Göktyta

 
Halsbandsflugsn.
 
Havssula
 
Havstrut
 
Havsörn
 
Hedpiplärka  
Hornuggla
 
Hudsonspov
 

Hussvala

 
 

Härfågel

 
Härmsångare
 

Hökuggla

 

Iberisk grans.

 
Isabellastenskvätta
 
 

Ismås

 

Jaktfalk

 

Jorduggla

 
 
Kaja
 

Kaspisk trut

 
Kattuggla
 
Kejsarörn
 
 

Klippduva/tamd.

 

Klippsvala

 
Knipa
 
 

Kohäger

 
Koltrast
 
 

Korp

 
Kricka
 
Kråka
 
Kungsfiskare
 
 

Kungsf. sångare

 

Kungsörn

 
Kustpipare
 

Kustsnäppa

 

Kustlabb

 
Kärrsnäppa
 
Kärrsångare
 
 
Lappmes  

Lappsparv

 

Lappuggla

 

Lavskrika

 

Lundsångare

 

Lunnefågel

 

Lärkfalk

 
 
Mandarinand
 

Medelhavstrut

Medelh.stenskv.

Mindre flugsn.

 
Mindre hackspett
 

Mindre korsnäbb

 
Mindre bergand
 

Mindre gulbena

 

M. skrikörn

 
M. strandpipare
 

M. sumphöna

 

Mindre sångsvan

 
Mongolpiplärka  

Mosnäppa

 

Myrsnäppa

 

Myrspov

 

Natthäger

 

Nilgås

 
Nordsångare  
Nunnestenskvätta
 

Näktergal

 
 

Nötskrika

 
 
 
Orre
 

Ortolansparv

 
 
 
 

Prutgås

 
Prärielöpare
 
 

Pärluggla

 
Rackelhane  

Rallhäger

 
 

Ringand

 
 

Ringn. mås

 

Ringtrast

Rosenfink

 

Rosenstare

 
Roskarl
 

Rosenmås

 

Rostgumpsvala

 
Råka
 
 
 
 
Rödhalsad gås  

Rödn. trut

 

Rödspov

 
Rödstjärt
 

Rödstr. piplärka

 

Rödstr. sångare

 
Rödv. vadarsvala  
 
Rördrom
 
Rörhöna
 
 
Sandlöpare
 

Sandtärna

 
Sib. Järnsparv
Sib. piplärka

Sib. tundrapipare

 

Silkeshäger

 

Sillgrissla

 

Silltrut

 

Silvertärna

 
Sjöorre
 
Skata
 

Skatgök

 

Skedand

 

Skedstork

 

Skogsduva

 
Skogssnäppa
 
 

Skäggdopping

 
 

Skäggtärna

 
 
Skärpiplärka
 
 

Smaln. simsnäppa

 

Smutsgam

 
 

Småfl. sumphöna

 

Smålom

 

Småskrake

 

Småspov

 

Småtärna

 
Snatterand
 

Snögås

 
 
 
Sothöna
 

Sotvingad mås

 
 
 
Spetsbergsgrissla
 
Spetsbergsgås
 
 

Spovsnäppa

 
 
 
 
 
Stenskvätta
 
Stjärtand
 

Stjärtmes

 
 

Storlom

 

Stormfågel

 

Stormsvala

 

Storskarv

 
Storskrake
 
 
 

Styltsnäppa

 

Strömstare

 
Styltlöpare  

Stäpphök

 

Stäppörn

 
Stäppsångare
 

Stäppvipa

 

Större beckasinsn.

 
Större hackspett
 

Större korsnäbb

 

Större piplärka

 

Större strandpipare

 

Sumpvipa

 
 
Svart stork
 
Svartb. strandpip
 
 

Svarthals. dopping

 

Svarthuvad mås

 

Svarthuvad sparv

 
 

Svartkråka

 

Svartlärka

 

Svartn. islom

 
 

Svartp. törnskata

 
Svartsnäppa
 
 

Svartv. glada

 

Sånglärka

 
Sångsvan
 
 
Sädgås (rossicus)  
Sävsparv
 
 

Taigasångare

 

Taigatrast

 
 

Tallbit

 
Talltita
 
Taltrast
 

Tereksnäppa

 
Tjockfot  

Tjäder

 

Tofslärka

 

Tofsmes

 
 
 
Tordmule
 
 
 

Tornuggla

 

Trana

 
Trastsångare
 

Tretåig hackspett

 

Tretåig mås

 
Trädgårdssång.
 
 

Trädlärka

 
Trädpiplärka
 

Träsksångare

 
Tundrasparv  
 
 
Tuvsnäppa
 

Tygeltärna

 
 
 

Vaktel

 
 
 
 

Vattensångare

 
Videsparv  

Videsångare

 
Vigg
 

Vinterhämpling

 

Vitkindad gås

 

Vitnackad svärta

 
Vit stork
 
Vitgumpsnäppa
 

Vittrut

 

Vitvingad trut

 

Vitvingad tärna

 

Ägretthäger

 
Årta
 

Ängshök

 
 
 

Ökenpipare

 
 

Ökensångare

 

Örnvråk