Artlista Video
Aftonfalk
Alfågel
Alförrädare

Alkekung

Alpkaja

Amerikansk bläsand

Amurfalk

Azurmes

Backsvala
Bergand
Bergfink
Berglärka

Biätare

Bivråk

Blek tornseglare

Blåkråka

Blå kärrhök

Blåmes
Bläsand
Bofink

Brandkr. kungsf.

Bredn. simsnäppa

Bredstj. labb

Bronsibis

Brun kärrhök

Brunsiska

Brunsångare

Bruntrast

Brushane
Buskskvätta

Busksångare

Bändelkorsnäbb
Cettisångare                     
Citronärla

Dammsnäppa

Domherre

Dubbeltrast

Dubbelbeckasin

Duvhök
Dvärgbeckasin
Dvärglärka

Dvärgmås

Dvärgsnögås

Dvärgspov

Eksångare

Entita

Fasan

Fiskgjuse
Fiskmås

Fisktärna

Fjällabb

Fjällpipare

Fjälluggla

Flodsångare

Fläckdrillsnäppa

Forsärla

Fältsångare

Gravand
Grå flugsn.
Grå lira
Grågås
Gråhakedopping
Gråsiska
Gråsparv
Gräsand
Gräshoppsångare
Grönbena
Grönfink
Gröngöling

Grönsångare

Gulbrynad sparv

Gulhämpling

Gulsparv
Gulärla

Gök

Göktyta

Halsbandsflugsn.
Havssula
Havstrut
Hornuggla
Hudsonspov

Hussvala

Hämpling

Härfågel

Härmsångare

Hökuggla

Iberisk grans.

Isabellastenskvätta

Ismås II

Ismås

Jaktfalk

Jorduggla   

Järnsparv
Kaja

Kaspisk trut

Kejsarörn
Kentsk tärna

Klippduva/tamd.

Klippsvala

Klykstj.stormsvala

Knipa

Kohäger

Koltrast

Korp

Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel

Kungsf. sångare

Kungsörn

Kustpipare

Kustsnäppa

Kustlabb

Ladusvala

Lappsparv

Lappuggla

Lavskrika

Lundsångare

Lunnefågel

Lärkfalk

Lövsångare
Mandarinand

Medelhavstrut

Medelh.stenskv.

Mindre flugsn.

Mindre korsnäbb

Mindre bergand

Mindre gulbena

Mindre lira

M. skrikörn

M. strandpipare

M. sumphöna

Mindre sångsvan

Mongolpiplärka

Mosnäppa

Myrsnäppa

Myrspov

Natthäger

Nilgås

Nunnestenskvätta

Näktergal

Nötkråka

Nötskrika

Nötväcka
Ormvråk
Orre

Ortolansparv

Pilfink
Pilgrimsfalk

Prutgås

Prärielöpare

Pärluggla

Rallhäger

Rapphöna

Ringand

Ringduva

Ringn. mås

Ringtrast

Rosenfink

Rosenstare

Roskarl

Rosenmås

Rostgumpsvala

Råka

Rödn. trut

Rödspov

Rödstjärt

Rödstr. piplärka

Rödstr. sångare

Rödvingetrast
Rördrom
Rörsångare

Sib. tundrapipare

Sidensvans

Silkeshäger

Sillgrissla

Silltrut

Silvertärna

Sjöorre
Skata

Skatgök

Skedand

Skedstork

Skogsduva

Skogssnäppa
Skrattmås

Skäggdopping

Skäggtärna

Smaln. simsnäppa

Smutsgam

Smådopping

Småfl. sumphöna

Smålom

Småskrake

Småsnäppa

Småspov

Småtrapp

Småtärna

Snatterand

Snögås

Sommargylling

Sothöna

Sotvingad mås

Sparvhök
Spetsbergsgrissla
Spetsbergsgås
Spillkråka

Spovsnäppa

Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand

Stjärtmes

Storlom

Stormfågel

Stormsvala

Storskarv

Storskrake
Storspov
Strandskata

Styltsnäppa

Strömstare

Stäpphök

Stäpphök II

Stäppörn

Stäppsångare

Stäppvipa

Större beckasinsn.

Större hackspett

Större korsnäbb

Större piplärka

Större skrikörn

Större strandpipare

Sumpvipa

Svart rödstjärt
Svart stork
Svartb. strandpip

Svarthals. dopping

Svarthakedopping

Svarthuvad mås

Svarthuvad sparv

Svarthätta

Svartkråka

Svartlärka

Svartn. islom

Svartmes

Svartp. törnskata

Svartsnäppa

Svartv. glada

Sånglärka

Sångsvan
Sävsparv

Taigasångare

Taigatrast

Talgoxe

Tallbit

Talltita
Taltrast

Tereksnäppa

Tjäder

Tofslärka

Tofsvipa
Toppskarv
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare

Tornuggla

Trana

Trastsångare

Tretåig hackspett

Tretåig mås

Trädgårdssång.
Trädkrypare

Trädlärka

Trädpiplärka

Träsksångare

Turkduva
Turturduva

Tygeltärna

Törnsångare

Vaktel

Vattensångare

Videsparv

Videsångare

Vigg

Vinterhämpling

Vitkindad gås

Vitnackad svärta

Vitgumpsnäppa
Vitnäbbad islom

Vittrut

Vitvingad trut

Vitvingad tärna

Ägretthäger

Årta

Ängshök

Ängspiplärka
Ärtsångare

Ökenpipare

Ökenstenskvätta

Ökensångare

Ökenvarfågel

Örnvråk