Fläckdrillsnäppa
Spotted sandpiper (Actitis macularis)

Östra Hammaren Skåne mars 2015

© Video Karl-David Arvidsson