Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimum) Jack snipe

Öland, södra udden 2015-10-16

Filmad i dåligt ljus med blåst och regn!

 © Video Karl-David Arvidsson