Augustiskymning vid gömslet
 

Getterön Varberg 2006-08-04

Augustiskymning vid gömslet! video


Filmad vid stora gömslet förra sommaren, Ladusvala,Gluttsnäppa,Enkelbeckasin
Rörhöna,Vattenrall,Småfläckig sumphöna samt Skäggmes är fåglar som finns med på filmen!

OBS! filmen är ca 32mb stor och ca 2min o 20sek lång, därav längre nerladdningstid! Filmad med smalbild 4:3 originalobjektiv 20x samt extender 1,6x.
 

   

© Video Karl-David Arvidsson