Ringmärkning av en kull kattuggleungar i Varbergs kommun 2014-05-03

Ringmärkningen utförs Av Bo och Sonja Kanje från Varberg! HD 1080 i

© Video Karl-David Arvidsson