Brandkronad Kungsfågel
Firecrest (Regulus ignicapillus)

Skärsjön Dagsås 2010-04-11

Dessvärre störande ljud i bakgrunden, motorcykel som åker förbi på stora vägen. Övrigt trana och ett par strofer från en sjungande trädkrypare m.m.
Detta var tyvärr allt som jag fick med i detta hopklipp! Ljudinspelning från denna fågel! Här!   

                                                                                                                                                            © Foto Annika Byskata
                                                                                                                                                   © Ljud Karl-David Arvidsson

Sida 4